Cemalnur Sargut Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Cemâlnur Sargut, 1952 yılında İstanbul’da doğmuştur. Türk Kadınlar Kültür Derneği’nin İstanbul şubesi başkanıdır, tasavvufla ilgili kitapların da yazardır. Tasavvufun insanlığın ortak dili olabileceği inancında olup bu konuda uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Üniversite eğitimini kimya mühendisliği dalında tamamlamıştır.

Hocası Sâmiha Ayverdi’nin etkisinde kalarak Kur’ân-ı Kerîm ve karşılaştırmalı Mesnevî çalışmalarına başlamış, 24 yaşında gençlerle başladığı Mesnevî çalışmalarıyla geniş çevreye hitâp etmiştir.

Hedefi olarak; İnsanların kadın, erkek, din, mezhep, meşrep, kıyafet farkı gözetmeden, farklı olanı değiştirmeye çalışmadan, birlikte hoşgörü içinde yaşamayı ve yaşatmayı sağlatmaktır.

Cemal Nur Sargut, A.B.D.’nin North Carolina Üniversitesi’nde 2009 yılında bir İslâm kürsüsü kurmuştur. İkinci bir İslâm kürsüsü de Çin’de Pekin Üniversitesi’nde kurulmuştur. Bu çalışmalarının ortak amacı, öğrencilerin İslâm’ın yaşam şekli olan tasavvuf eğitimini yaşayışları ile örnek olan hocalardan almalarını sağlamaktır.

Eserleri
Kenan Rifâî ile Aşka Yolculuk
Aşktan Dinle
Ey İnsan (Yasîn Sûresi Şerhi)
Bakara (Bakara Sûresi ilk 10 Ayetin Şerhi)
Bakara II (Bakara Sûresi 11-29 arasındaki Ayetlerin Şerhi)
Bakara III (İnsan-ı Kamil’in Hakikati)
Hz. Âdem (Füsusu’l Hikem Şerhi)
Hz. Şit (Füsusu’l Hikem Şerhi)
Hz. Nuh (Füsusu’l Hikem Şerhi)
Hz. İdris (Füsusu’l Hikem Şerhi)
Sâmiha Ayverdi ile Sırra Yolculuk
Peygambere Sevdirilen Kadın
Kâbe’nin Hakîkati
Osmanlı Padişahlarında Peygamber Sevgisi
Can-ı Candır Hz. Ahmed Muhammed Mustafa
Hz. Meryem – Yaratılış Sırrı (Meryem Sûresi 1-15 arasındaki Ayetlerin Şerhi)
Sohbetler
Ayetü’l Kürsi
Peygamber Sevgisi
Yaratılış Sırrı